Thursday, 29 January 2009

Think about this ...

"mengkritik tidak bererti menentang, menyetujui tidak semestinya menyokong, menegur tidak bermakna membenci, dan berbeza pendapat adalah kawan berfikir yang baik"
(petikan dari sahabat di Dundee)

No comments:

Post a Comment